A Puli használati színei

  Az ezután olvasott sorok kevésbé a tudományos, szakmai teljességre építenek, sokkal inkább szórakoztató jelleggel kívánják a Puli színváltozatait bemutatni mindenkinek. A sorok hiánypótlásként is szolgálnak többféle okból. Egyrészt meglátásom szerint a Pulinak igenis szüksége van arra, hogy újra a figyelem középpontjába kerüljön, bár „jó bornak nem kell cégér „ tartja a régi mondás. A mai rohanó világunkban elárasztanak bennünket minden létező információs csatornán a propagandák és valljuk be őszintén tudat alatt is hajlunk az állandóan szemünk előtt megjelenő dolgokra. Következtetésképpen levonható, hogy ami kikerül látószögünk fókuszából az előbb-utóbb a feledés homályába vész. Ez a Puli esetében nem engedhető meg. A hiánypótlás másik indoka a múltból táplálkozik. Az egykori szinte minden kutyával foglalkozó lapban szereplő fajtánk híres kultusza mára megkopottnak látszik. Nem titkolt célom a régebben oly gyakori közszereplés újraélesztése. A sorok tehát pusztán show jelleggel a több okból is keletkezett űr betöltésére születtek. Annál is inkább mert Dr. Ócsag Imre állítása szerint is „a puli szó szoros értelmében sokszínű” és mint ilyen megérdemli, hogy a szivárvány összes fényében tündököljön. Laikus ismeretekkel is tudjuk, hogy a Puli standard szerint négy alapszínben fordul elő, mint fekete, fehér, maszkos fakó és szürke. Az egyes színeken belüli változékonyságról, megjelenési formákról a hétköznapokban már keveset tudunk. Ez a rész ezeket ismerteti.

Az ördögi szín, a FEKETE

  Barangolásunkat tehát ennél a színnél kezdjük, mely sokak és néha még a tenyésztők számára is a legegyszerűbbnek vallott. Mégis maga a fekete több variációban, több változatban fordul elő. Ma a legelterjedtebb a Puli színei közül de nem volt ez mindig így. Sőt régebben „akadt olyan vélemény, hogy a tiszta fekete nem fajtatiszta”, minderről ötven év múlva már azt gondolták, hogy „csak a jegytelen fekete egyedek fajtatiszták” /Dr. Ócsag Imre – Magyar Kutyafajták/. Elterjedésének nagy mértékben kedvezett az a tény, hogy a juhászok, pásztoremberek akik használni kezdték a fekete Pulit nagyon megkedvelték, mert könnyebb volt megkülönböztetni az általa terelt világosabb színű juhoktól /Kalmár Miklós/. Tudományos megfogalmazás szerint a fekete szín maga lehet rozsdavörös, illetve szürkés árnyalatú /Mészáros Mihály – Fergeteges örökségünk/. A körutazás fekete megállójában szálljunk le kicsit és gyönyörködjünk a látnivalókban.

  Genetikai hátterét tekintve a szín domináns öröklődésű, ami annyit jelent, hogy megjelenésében a rangsor elején helyezkedik el a többi szín létrejöttével szemben. Tenyésztését tekintve egyrészt egyszerű, másrészt óriási kincset rejt, hiszen domináns szín lévén a fekete Pulik más színt is hordozhatnak /fehér, maszkos fakó, szürke/ ami szintén hordozó pár választásánál előjöhet az utódokban.
A fekete Puli kölykök mindig fényes, mélyfekete színnel születnek. Előfordul nagyon ritka esetben, hogy ezt a fényes színt tekintélyes korukig megőrzik, de általában koruk előrehaladtával a szín változik. Szinte elvakítja szemünket az idősebb korban is fennmaradó ébenfekete, fényes szín.

  Rozsdavörös elszíneződés általában a szőrtincsek végén jelentkezik. Ezt a fekete változatot hétköznapi nyelven avétosnak nevezzük. Az avétos megfogalmazás a közhiedelemmel ellentétben csak népies elnevezés. Hivatalosan avit, mint latin szóból alakult ki. Az avit szó jelentése ősi, örökölt /Szőke Ágnes - Eredete nem ismeretlen/. Ezt tovább boncolgatva a magyar nyelv valószínűleg azért ragasztotta ezen jelszót Pulink fekete színének e változatára mert őseinknél mindig is a szabad ég alatt dolgozott. Öröklődésének hajlamáról ma is eldöntetlen vita folyik de mindenképpen tény, hogy az életük jó részét munkával töltő, a napfény erős sugarainak kitett fekete Puliknál fordul elő gyakrabban. „A kölyök puli fényes fekete szőrzetének vörhenyes, szürke vagy fehérrel tűzött színűvé válása a pulinak ősi öröksége vélelmül a verőfény ártalmai ellen” /Kalmár Lajos/. Tudományosan alátámasztott vélemények szerint az avitos árnyalatot egy a szín hígulásáért felelős gén aktiválódása okozza. Az azonban, hogy a megjelenése összefüggésben van-e rejtett szín hordozásával nem bizonyított. Az avitos fekete Puliban valóban van valami ősi erő ami megragasztja a szemeket.

  Az utazás fekete kilátójának következő csodálatra méltó látványa az őszülő Puli. Egyes fekete egyedeknél néha már meglehetősen fiatal korban jelentkezik. Az őszülés jelensége esetén néha a szőrtincseken belül, néha azoktól külön egyes szőrszálak jól kivehető módon festékanyagtól mentesek. A festékanyag mentesség nem egyezik meg a szürkés tűzöttséggel és eltér a fehér változattól is. Itt különálló, a szőrköntösben ritkán és bizonyos helyeken előforduló ősz szálakról van szó. Ez gyakran a keresztcsonti tájékon, azaz a megfelelő helyen hordott farok alatti részen, magán a farok szőrzetén, illetve a pofákon fordul elő. A talppárnák fehér tűzöttsége a fehér szín hordozásának jele lehet /Dr. Ócsag Imre/. Összbenyomásában tekintélyt parancsoló, érett, sokat megért, varázslatos képet kölcsönöz.

..A panoráma ez utáni részlete a szürkülő fekete szín. Megjelenése többségben a korral alakul ki. Szürkébe hajló szőrzet néhány esetben már viszonylag korán jelentkezhet, de gyakrabban csak 6-7 éves korban alakul ki. A szürkülés életkorának megítélése a színbesorolás szempontjából ma is vita tárgyát képezi a szakemberek számára, hiszen a korán szürkülő egyedekben a későbbiekben részletezett, oly ritka változat, a szürke Puli utazási állomásánál láthatjuk majd, annak előfordulását és megmentésének zálogát vélik bennük felfedezni. Tény, hogy a Puli színeiben a szürkülés mindenképpen jelen van. Tapasztalhatjuk, hogy a szürkülő fekete jól kitenyésztett, arisztokratikus, reprezentatív megjelenésű.

  Szükséges az idegenvezetés alapossága érdekében említést tenni a fekete szín jegytelenségéről. A nagy számok törvénye ellenére még ma is előfordul kisebb-nagyobb fehér mellfolt. A standard megengedi a maximum 3 cm átmérőjű fehér foltot a szügy tájékán, de jegytelenség a kívánatos. Általában kölyökkorban jelentkezik, ami 2-3 hónapos korra teljesen eltűnik. A fehér mellfolt hiányos pigmentre utaló jel, hiszen ha a fehér tincsek eredő bőrfelületét megvizsgáljuk ebben az esetben nem a Pulitól elvárt palaszürke. Ilytén képpen a fehér szín hordozásához semmi köze, mint ahogy ítéljük az ujjak közötti fehér tűzöttség tekintetében.